Art per créixer

gallery/logoaxc_clr

Entra a l'Associació --->

Art per créixer      

La importància de l'educació musical

 

"La música és la veu del Univers" (Feodor Chaliapine - Cantor rus)

 

"La música és en realitat un llenguatge universal" (Carl Maria Von Weber)

 

 

Sabem que la música no és tan sols un art, i que forma part de la formació global del ésser humà. És imprescindible en l'educació infantil.

 

Però com podem desvetllar la sensibilitat musical, potenciar l'expressió, i alhora l'atenció? Busquem camins per crear una propera societat on la pau, la cooperació i el goig de viure siguin presents.

 

Els cinq primers anys de vida són fonamentals en la formació de la personalitat.

 

Els infants són el nostre futur, l'art i en especial la música, un dels millors camins.

gallery/eulalia2015

 

Trobareu informació sobre projectes, també articles, i activitats.

 

La intenció és gaudir de l’art, créixer en virtuts i fer entre tots un món millor. 

 

Eulàlia Abad